Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul-Aug-Sep
Okt-Nov-Dec
 
Dossier Einde Warneton speedway 2
09-06-2024
Reactie van de Camso tegenover de overheid

Een paar dagen geleden legden de burgemeester van Comines-Warneton (MR) en wethouder Mouton (Ecolo) aan de media uit waarom er niet meer met autos werd gereden op de speedway in Warneton.
Een lange en mooie tekst, maar boordevol foute waarheden (ik ben beleefd en gebruik het woord leugens niet), fouten en halve waarheden.
Sommige beweringen zijn zo flagrant dat ik niet kan wachten tot oktober om te antwoorden.
A/ ‚ÄúNovember 2021: ... Camso s management blijft illegaal opereren. 
Het duurt te lang om nu te antwoorden; dat zal in oktober gebeuren.
Maar de burgemeester weigert, tussen het einde van de oude vergunning en de uiteindelijke beslissing over de zaak (een jaar later) de verdere exploitatie te tolereren en heeft zelfs een klacht tegen mij ingediend bij de rechtbank, met als mogelijke straf gevangenisstraf!
Het bedrijf Eureco, dat de impactstudie voor Camso uitvoerde, voor de verlenging van de vergunning, bevestigde me schriftelijk dat, gezien de enorme vertraging in gelijkaardige gevallen, door Covid, de lokale autoriteiten de voortzetting van de activiteiten in deze zaak tolereren. Hij gaf als voorbeelden de universiteit van Luik en het rallycrosscircuit op de baan van Francorchamps, die zonder vergunning verder exploiteren. 
De directeur van de DPA van Mons bevestigde me schriftelijk dat het aan de burgemeester was om te beslissen of ze de voortzetting zou tolereren. Haar besluit: NEE. Als ze het had getolereerd, hadden de wedstrijden nog ongeveer een jaar door kunnen gaan! De officiele beslissing van het schepencollege bereikte me 6 WEKEN LATER (let op de snelheid van het gemeentebestuur in deze zaak). Na deze weigering rezen bij mij de eerste twijfels of de gemeente de verlenging van de vergunning wel zou toestaan.
B/ 8 augustus 2022: ... ongunstige beslissing van de DPA van Mons ... Aangezien deze de beslissende stem heeft, moet het Schepencollegel zich eraan houden ...
Dit is ABSOLUUT ONWAAR. Het is de gemeente die de uiteindelijke beslissing neemt over het al dan niet verlengen van een vergunning. De gemeente is NIET VERPLICHT om het advies van de DPA te volgen!
Er zijn minstens 5 gevallen in de regio Groot-Comines waarbij de gemeente het besluit van de DPA NIET heeft opgevolgd.
Als de gemeente de vergunning had verlengd, eventueel met voorwaarden waaraan binnen een bepaalde termijn moest worden voldaan, zou het circuit niet zijn verkocht en zou er nu minstens sedert anderhalf jaar verder worden geracet op het circuit.
C/ 8 augustus 2022 ... onverenigbaarheid van parkeren in een landbouwzone ...
De gemeente lijkt niet te weten dat de parkeerplaats naast het circuit, die destijds werd gebruikt voor autos van toeschouwers, zich in een industriezone bevindt en niet in een landbouwzone. 
D/ 4 februari 2022 ... wilde bvba Camso haar terrein verkopen en haar activiteiten sowieso stopzetten? ....
De gemeente vergeet te zeggen dat de overdrachtsovereenkomst twee voorwaarden had: ze was beperkt tot 30 september 2022 en de eventuele koper had toestemming moeten hebben om zijn activiteiten uit te voeren. Aangezien dit niet het geval was, was de overeenkomst nietig en had Camso de vrije hand en kon dus haar activiteiten hervatten, mits het bekomen van de vergunning.
Ik kom, begin oktober, zeer uitgebreid terug op het ganse dossier.

Camso speedway
Foto Peter van Oijen van laatste wedstrijd ooit

Terug naar Jun (2024)