Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul-Aug-Sep
Okt-Nov-Dec
 
Dossier Einde Warneton speedway 1
09-06-2024

Na het vorige Camso nieuws is er een reactie gekomen van mensen uit de gemeente van Komen. Wij zijn een neutrale medium en laten daarom ook de reactie lezen vanuit de gemeente . Camso heeft gereageerd hierop  en ook die reactie komt op de site. 


Hieronder de reactie van de gemeente Komen- Waasten wat is vertaald via facebookHet Cultureel Centrum, gefinancierd door de stad, organiseert een reeks activiteiten en tentoonstellingen rond de speedway, waarbij de gemeenschap van Camso bijeenkomt en in de kijker wordt gezet: uitzending van de film, fototentoonstelling, objecten, enz.

Tijdens zijn zitting van 7 juni 2022 brengt het schepencollege Burgemeester + Schepenen van Komen-Waasten) een voorafgaand gunstig advies uit, afhankelijk van de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning door de Maatschappij Camso voor 20 bijkomende jaar. Dit betekent dat het College voorstander is van een voortzetting van de activiteiten van de speedway onder voorwaarden (het plannen van landschapsverrichtingen, het verstrekken van een attest van uitvoering van de werken inzake het beheer van de olien en de bescherming van het grondwater, enz. ).

8 augustus 2022 : het schepencollege (Burgemeester + schepenen) neemt akte van het negatief advies van de technische en gemachtigde ambtenaren van de Openbare Dienst van Wallonie. Aangezien dit overwegend is, moet het schepencollege zich eraan onderwerpen en deelt het mee aan de directie van Camso.

De ongunstige adviezen van de Technisch ambtenaar, de Afgevaardigde ambtenaar, de Afdeling Natuur en Bossen, de oppervlaktewateren en het departement Bodemsanering benadrukken immers in het ingediende dossier een onvoldoende beschrijving van het beheer van de parkeerplaatsen, de onverenigbaarheid van het parkeren in landbouwgebied, het onvolledige karakter van het brandpreventieverslag, tekortkomingen in het beheer van de olie en bodemverontreiniging, mobiliteit ter plaatse, enz.

De BVBA Camso had de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de minister om de beslissing te betwisten, maar heeft dat niet gedaan. De BVBA Camso had zich ook en misschien al lang in orde moeten stellen met de opmerkingen opgenomen in de synthese van de technische ambtenaren en gemachtigde ambtenaren met het oog op een nieuwe aanvraag om vergunning. Hoe gaat Walloniƫ een vergunning verlenen aan een maatschappij die de voorschriften van de vorige vergunning al niet naleeft die vervallen is? Ter herinnering, de burgemeester en de schepen Philippe Mouton hadden de maatschappij informeel al in herinnering gebracht tijdens een interview waarin werd uitgelegd dat zij zich niet zouden verzetten tegen het voorstel tot verlenging van de vergunning voor 20 jaar op voorwaarde dat deze aspecten in acht werden genomen.

4 februari 2022 : hetzij meer dan zes maanden  voor  de beslissing, een bijlage bij het dossier voor de aanvraag van de rijbewijs Camso vermeldt een overeenkomst voor de overdracht van aandelen tussen de BVBA Camso en de BVBA Deryckere-Dhondt. Wilde de BVBA Camso haar site verkopen en haar activiteiten toch stopzetten?

De BVBA Deryckere-D Hondt heeft een vergunningsaanvraag ingediend om een sorteer- en breekcentrum op de site te installeren. Het is geweigerd door de autoriteiten.

06 februari 2023 : de Gemeenteraad van Komen-Waasten weigert de wijziging van de gemeentewegen die bestaat in de gedeeltelijke afschaffing van het buurtpad nr. 116 waarop de aanvraag om een unieke vergunning betrekking heeft namens de BVBA Deryckere-D Hondt (24 stemmen voor  1 tegen). De vennootschap heeft een beroep ingesteld, maar niet ontvankelijk verklaard omdat de termijn te laat is.

13 februari 2023: een ongunstig voorafgaand advies uitgaat van het Schepencollege over de aanvraag voor een unieke vergunning. Wij willen namelijk geen sorteer- en breekeenheid op die plaats van de entiteit.

30 september 2023: de korte film van Julien Henry wordt uitgezonden op de site van Camso speedway, met de nodige toestemming verleend door de burgemeester.

30 oktober 2023: het Schepencollege weigert vergunningsaanvraag.

11 maart 2024: een Ministerieel besluit, op beroep, bevestigt de beslissing van het schepencollege van 30 oktober 2023 waarbij de unieke vergunning voor de exploitatie van een opslagcentrum voor inerte afvalstoffen gelegen Chemin Lutun, 10 te 7784 Waasten  kadastrale percelen D157D, 234E, 239B, namens de B.V.B.A. DERYCKERE-D HONDT.

Een tweede aanvraag werd ingediend en het dossier werd op 26 oktober 2023 onvolledig bevonden door de technisch ambtenaar. De onderneming had een termijn van zes maanden om het dossier van deze tweede vergunningsaanvraag te voltooien. De geplande zes maanden zijn verstreken sinds eind april 2024 en er is nog geen stappen ondernomen om een dossier volledig te maken. Aangezien de termijnen al anderhalve maand verstreken zijn, is het te laat om op dit tweede verzoek te reageren.

Het is dus eindelijk mogelijk om de bovenstaande informatie nader uit te leggen.

Conclusie waarvan er tot nu toe, 5 juni 2024, geen

dossier van de vergunningsaanvraag op de site van het circuit

speedway. Noch een verzoek om de speedway te exploiteren, noch een verzoek om een sorteer- en breekeenheid te creeren.

Dan vragen we ons af:

Wat waren eigenlijk de bedoelingen van de directie van Camso: zijn speedwayactiviteiten voortzetten of zijn site verkopen aan een investeerder?


Wij blijven, zoals altijd, ter beschikking.


Alice Leeuwerck Burgemeester van de Stad Komen-Waasten.

Philippe Mouton Schepen in de stad Komen-Waasten.


Foto Peter van Oijen van de laatste wedstrijd ooit op Warneton


Terug naar Jun (2024)