Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul -Aug -Sep
Okt -Nov -Dec
 
Camso nieuws
19-05-2023
Wij proberen sedert enige tijd, om het eerste weekend van september 2023 een vergunning te krijgen om een grote manifestatie te organiseren, dit via de verkorte procedure (een organisatie per jaar aldus mogelijk).
Zoals vroeger reeds medegedeeld, blijkt dat er een voetpad (in het Frans sentier vicinal) sedert de jaren 1700, op de plannen staat, welke vanaf de Chemin Lutun,  dwars door het speedway terrein loopt en verder, door een hangar van het landbouwbedrijf achter de speedway, en nog verder door de grote vijver, richting Le Gheer. Dit voetpad is minstens sedert 70 jaar niet meer gebruikt en kan nu zelfs niet meer gebruikt worden. Men zou een duikerspak moeten aantrekken om deze weg te bewandelen!
Het blijkt, volgens de DPA in Mons, dat deze weg eerst uit de boeken moet geschrapt worden, voordat er een vergunning, zowel voor 1 organisatie per jaar als voor een verlenging van de vergunning voor 20 jaar, kan afgeleverd worden.
Het Gemeentebestuur van Comines-Warneton moet de beslissing nemen om deze weg te schrappen of te verplaatsen.
Op 25 mei komt er een belangrijke beslissing in dit dossier. Indien dit niet positief is voor Camso, zal er niet genoeg tijd meer zijn, om de aanvraag voor begin september, nog in te dienen.
We houden U op de hoogte.

Camso nieuws

Terug naar Mei (2023)