Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul -Aug -Sep
Okt-Nov-Dec
 
Camso nieuws
20-09-2022
In ons vorig bericht hadden we vermelding gemaakt, dat we met een advocatenkantoor zouden overleggen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Gemeente om Camso GEEN uitbatingsvergunning te geven, na een negatief rapport van de DPA in Mons.
Het advocatenkantoor heeft ons aangeraden om NIET in beroep te gaan om volgende redenen:
- Deze procedure duurt ook minimum 3 maanden
- We hadden slechts 20 dagen om in beroep te gaan. In deze zeer korte tijd hadden we al onze argumenten op de diverse negatieve punten van de DPA juridisch goed moeten onderbouwen. Dat was bijna niet mogelijk.
- Blijft dat het probleem van de zeer oude gemeentelijke weg uit de jaren 1700, welke door het terrein loopt en sedert minimum 60 jaar niet meer gebruikt wordt, nog niet uit de officiele Atlas geschrapt is
- Blijft dat het eindrapport betreffende de bodemonderzoek op dat ogenblik nog niet goedgekeurd was door de Waalse regering.
Al deze punten zouden er meer dan waarschijnlijk toe geleid hebben, dat we ook in beroep, bij de Minister, opnieuw een negatieve uitslag zouden gekregen hebben.
Het advocatenkantoor heeft ons aangeraden om eerst volgende problemen op te lossen:
- Laten schrappen van de Gemeentelijke weg. Deze procedure wordt nu voorbereid en wordt binnenkort opgestart.
- Het bodemonderzoek kent wel een POSITIEVE afloop. Na 1,5 jaar hebben we uiteindelijk de bevestiging gekregen, dat het bodemonderzoek, welke ongeveer 70.000euro gekost heeft ( 400 paginas dik), aanvaard en goedgekeurd werd. Het enige, wat we tegen ten laatste augustus 2023 moeten doen is een laag van 50cm goede aarde, boven op de berm leggen (kostprijs ongeveer 20.000euro)
Dan zullen we een nieuwe, goed voorbereide, aanvraag indienen bij de DPA in Mons, met antwoorden en voorstellen op alle punten, welke de DPA in eerste instantie als negatief heeft beoordeeld. 
Dit zal natuurlijk zijn tijd vragen en zoals vroeger reeds medegedeeld zullen er zeker geen organisaties zijn voor maart/april volgend jaar (2023).

Camso speedway

Terug naar Sep (2022)