Camso nieuws
04-01-2022
AANKONDIGING : VOORLOPIGE AFGELASTING WEDSTRIJDEN VOOR 2022
ZEER BELANGRIJK NIEUWS – 02.01.2022
Onze uitbatingsvergunning (20 jaar geldig) is ten einde gekomen op 4 oktober 2021.

Wij zijn met het dossier van de verlenging van de aanvraag begonnen 3 jaar geleden, met de geluidsmetingen, maar door Covid hebben we zeer veel vertraging opgelopen. Het dossier is ongeveer 300 bladzijden dik, met alle mogelijke studies (geluid, bodem, water, lucht, verkeer etc.)
Wij hebben altijd gedacht, dat, voor een verlenging van een vergunning, een tolerantie mogelijk was, maar dat blijkt nu juridisch niet mogelijk.
Dat betekent dus, dat we voorlopig niet meer kunnen organiseren.
Wat de aanvraag voor de verlenging betreft, heeft de bevoegde dienst, bijkomende inlichtingen en plannen gevraagd. Wij zullen daarmee klaar zijn tegen eind januari.
Dan heeft de DPA (Département des permis et autorisations – Afdeling van vergunningen en toelatingen) van Mons 140 dagen om een besluit te nemen. Daarna moet de Gemeente Comines-Warneton al dan niet de definitieve goedkeuring geven.
Dit betekent concreet dat wij een uitspraak mogen verwachten gedurende de zomer. 

Anderzijds heeft de DPA van Mons ons medegedeeld, dat de organisatie van één manifestatie per jaar mogelijk is, zolang we geen verlenging van onze vergunning hebben. Een zogenaamde voorlopige vergunning. We zullen eind januari een aanvraag indienen, voor 1 organisatie op 18 en 19 juni 2022. De procedure hiervoor duurt 40 dagen. Eerst moet de DPA deze aanvraag goedkeuren en daarna de Gemeente. Wij verwachten hiervoor een antwoord, eind maart, begin april. In het geval van een positief antwoord, zouden wij op 18 + 19 juni een grote organisatie plannen met de Unlimited Team Races voor Bangers, Bangerstox PRE 1980 en normale Bangerstox, Prive Cars en Super Prive Cars. Andere klassen zijn mogelijk, maar dat wordt later beslist.

Degenen, welke ingeschreven waren bij de Prive Cars, Bangerstox en Super Prive Cars voor de afgelaste wedstrijd van 5 december, zijn automatisch ingeschreven voor deze wedstrijd op 19 juni. Men kan natuurlijk zijn inschrijving ook terugkrijgen. Wat de Bangers betreft gaan de inschrijvingen zoals gewoonlijk via de Banger managers.

De terugbetaling van inschrijvingen gebeurt uitsluitend via overschrijving met de bank. Daarvoor hebben we het IBAN en BIC nummer nodig en de persoon op wiens naam de rekening staat (alleen via messenger of e-mail aanvragen). Degenen, welke nog inschrijvingen uitstaan hebben van vroeger kunnen dit nu of later terugvragen. Een betaalde inschrijving is nooit verloren.
Wie nog tegoeden heeft van vroeger kan die ofwel terugvragen ofwel laten staan voor wanneer we terug mogen organiseren.
Om eindeloze discussies te vermijden, welke niets aan de zaak bijbrengen en problemen zouden kunnen veroorzaken, zullen wij sommige commentaren direct verwijderen.. VOOR VRAGEN ALLEEN VIA MESSENGER OF E-MAIL.

Camso speedway

Terug naar Jan (2022)