Camso nieuws
24-07-2021
NOG EVEN VERDUIDELIJKEN:
Er lijkt wat verwarring ontstaan te zijn, wat inenting en testen betreft.
Zo is de actuele situatie:
- 1 AUGUSTUS: Zoals het er vandaag uitziet, mogen er maximaal 2500 toeschouwers binnen, want de regel van 1500 treedt eerst in voege vanaf 13 augustus. MAAR WEL MET MONDKAPJE EN AFSTAND BEWAREN. Er is dus geen probleem en iedereen, welke de zondag komt, kan binnen. OPGEPAST: we moeten nog de toestemming hebben van Mevrouw de Burgemeester. Wij verwachten dat Maandag of dinsdag.
- 22 AUGUSTUS: Indien er meer dan 1.500 toeschouwers zijn, moeten die ofwel gevaccineerd zijn ofwel een testbewijs hebben. Daar dit een kleinere meeting is, zullen we dat aantal niet bereiken. Dit betekent, dat iedereen binnen kan, maar WEL MET MONDKAPJE en AFSTAND BEWAREN
- 5 SEPTEMBER: als er meer dan 1500 toeschouwers zijn, wat duidelijk het geval zal zijn, mogen alleen binnen de personen, welke OFWEL volledig gevaccineerd zijn, sedert 14 dagen, OFWEL de personen welke een PCR test OF een sneltest (sneltest in België kost ongeveer 12€) kunnen voorleggen, welke niet ouder is dan 48 uur, OFWEL de personen, welke binnen de 6 maanden, covid gehad hebben (medisch attest)
Dan moet er ook GEEN MONDKAPJE MEER GEDRAGEN WORDEN EN MOET DE 1,5m AFSTAND NIET MEER BEWAARD WORDEN.
BELANGRIJK: Het zal NIET mogelijk zijn om ter plaatse een sneltest te laten afnemen, aan de ingang van het circuit.

Camso speedway

Terug naar Jul (2021)