Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul-Aug-Sep
Okt-Nov-Dec
 
Corona maatregel Warneton
22-05-2021
MAATREGELEN, WELKE WE MOETEN NEMEN VAN DE OVERHEID, BETREFFENDE CORONA VOOR DE ORGANISATIE VAN 23 + 24 MEI 2021
Wij moeten ons vooraf excuseren voor de strenge maatregelen, welke wij moeten respecteren, maar die zijn ons opgelegd door de overheid. Wij dringen er zeer sterk op aan, dat iedereen deze maatregelen respecteert, want de toelating van onze volgende organisaties hangt ervan af.
Vooreerst de 3 belangrijke regels herhalen
- MONDKAPJE OVERAL EN ALTIJD VERPLICHT
- AFSTAND HOUDEN, minimum 1,5m
- DIKWIJLS DE HANDEN DESINFESTEREN. Er staan overal flessen met desinfectans
A/ INGANG:
- Er moet vermeden worden, dat vele mensen op dezelfde plaats samen komen. Er moet een afstand van 1,5m gehouden worden. Er zullen markeringen op de grond geschilderd worden.
- Buiten zal van iedereen de temperatuur genomen worden. Wie meer als 37,5° heeft, zal niet binnengelaten worden, ook niet als hij reeds een ticket heeft. In dit geval zal het ticket terugbetaald worden. Als U zich koortsig of onwel voelt, blijf a.u.b. thuis.
- Buiten zullen de gereserveerde tickets gegeven worden (polsbandjes); terzelfdertijd zal het een identiteitsbewijs moeten getoond worden. De handen van de bezoekers zullen met desinfectans besproeid worden.
- Men zal aan de ingang zijn mondmasker (buffy of bandana NIET toegelaten) moeten aanhebben. Wie er geen bijheeft zal niet binnen mogen. WIJ HEBBEN TER PLAATSE GEEN MONDMASKERS TER BESCHIKKING!
- Aan de kassa en de inschrijvingen moet een afstand van 1,5m behouden worden
- De ingang gebeurt alleen via de kassa. De uitgang gebeurt uitsluitend via de poort waar de auto’s binnen komen, zodat personen, zich niet kunnen kruisen op korte afstand.
- Er zullen op verschillende plaatsen (ingang, bij iedere waterton, ingang tribune, WC wagen) sproeiflessen geplaatst worden, om de handen te desinfecteren.
B/ TRIBUNES:
- De zone naast de ingang van de piste, in bocht 4, is NIET toegankelijk voor het publiek.
- BELANGRIJK: Iedereen moet in de tribunes ZITTEN. Er mag niemand in de gangen STAAN.
- De ingang van de tribune is uiterst links (van achter gezien) en de uitgang is uiterst rechts (van achter gezien), zodat de toeschouwers van de tribune elkaar niet kruisen.
- Gelieve de eerste rij, onderaan de tribune, vrij te laten, zodat de personen in de tribune gemakkelijk naar hun plaats kunnen.
C/ BERM:  
Alle toeschouwers van de wedstrijden op het circuit moeten zitten.
D/ WAGENPARK: 
In het wagenpark wordt de 1,5m regel gerespecteerd. Te allen tijde moet men het mondkapje ophebben.
E/ TOILETTEN:
- Er is één richtingsverkeer aan de toiletten. Rechts naar boven om binnen te gaan. Links naar beneden om naar buiten te gaan.
- In het urinaal voor mannen zijn er zones gesperd, zodat de 1,5m kan bewaard worden.
- Bij het binnenkomen worden de handen gedesinfecteerd en ook bij het buitengaan.
- De damestoiletten worden na ieder gebruikt ontsmet. Door het feit dat er nu 2 stewards moeten zorgen van het goede verloop en het desinfecteren in de toiletten, wordt, zolang deze maatregelen van kracht zijn, 50 cent gevraagd voor het gebruikt van de toiletten.
F/ FRITURE:
- De tent voor verkoop van dranken is gesloten.
- Er worden geen alcoholische dranken verkocht
- Er wordt 1,5m afstand gehouden voor de frituur/ hamburgertent
- DE FRITURE/HAMBURGER TENT IS NIET OPEN
G/ ALGEMEEN:
- Te allen tijde moet men het mondkapje ophebben!
- Twee stewards zullen op het terrein rondgaan om te kijken of de opgelegde maatregelen worden gerespecteerd. Indien nodig, zullen zij de personen, daar opmerkzaam op maken.
- De muziek zal beperkt worden tot 70dBA en de commentaar zal zeer beperkt zijn.
- De algemene regel is dat het publiek, welke naar de wedstrijden kijkt, moet NEERZITTEN.


Camso speedway

Terug naar Mei (2021)