Camso nieuws
24-09-2020
MASKERPLICHT OP HET CIRCUIT IN WARNETON/
OBLIGATION DE PORTER LE MASQUE SUR LE CIRCUIT A WARNETON
TEXTE FRANÇAIS DEMAIN
Nl/ Het voetbalstadium van Genk (1e Nationale) mocht 5.000 toeschouwers aanvaarden. Verleden week hebben zich een vijftigtal jongeren niet daaraan gestoord en hebben zitten zingen, roepen en drinken, alles zonder afstand te houden en het mondmasker op te hebben. Gevolg: de overheid heeft het aantal naar 2.500 gebracht. Wij willen dat absoluut vermijden.
Daarom zijn volgende regels van toepassing (ook al zijn sommige strenger dan door de overheid opgelegd, wij kunnen dat beslissen, want het is privaat terrein):
- Bij het binnenkomen moet men het masker ophebben en zijn paspoort tonen. Wie zijn paspoort niet mee heeft, kan niet binnen. 
- Wanneer men rondloopt of rechtstaat moet men het masker compleet op hebben (ook over de neus)
- Wanneer men zit in het wagenpark, moet men het masker niet ophebben, als men minimum 1,5 meter van zijn buurman zit
- Wanneer men eet, drinkt of een sigaret rookt mag men uiteraard het masker afnemen, MAAR MEN MAG ALLEEN DRINKEN, ETEN OF ROKEN WANNEER MEN ZIT. Waarom zult U zeggen? Wel, omdat de laatste 2 organisaties er enkelen (steeds dezelfde, welke denken, dat de regels niet voor hen zijn) waren, welke de ganse dag rondliepen met een blikje in de hand (ik vermoed zelfs, dat het leeg was) en bij een opmerking deden alsof ze aan het drinken waren en ons achter onze rug aan het uitlachen waren. Anderen liepen de ganse tijd rond met een stuk brood of een nog niet aangestoken sigaret, in de hand. We hebben niet de gewoonte, dat we met onze voeten laten spelen. Dus wie zich niet aan de regels houdt zal de volgende keren moeten thuisblijven; we herhalen, dat de piloot verantwoordelijk is voor zijn supporters.
- In de grote tribune: er zijn 2 mogelijkheden:
a/ Als U uw masker niet ophoudt moet U TWEE zetels laten tussen U en uw buurman/vrouw
b/ als U uw masker wel ophoudt, mag U EEN zetel tussen laten.
c/ U mag in geen enkel geval met twee of meer naast elkaar zitten, zonder minimum 1 stoeltje vrij, ertussen
- In de overdekte tribune: gelden de regels als hierboven. UITZONDERING: als het regent zitten er automatisch meer mensen in deze overdekte tribune en kan de social distancing niet meer behouden blijven. DAN MOET IEDEREEN DE GANSE TIJD HET MASKER OPHEBBEN.

Camso speedway

Terug naar Sep (2020)