Camso nieuws
17-09-2020
GOED NIEUWS: We hebben de vergunning voor 27/09.
Dezelfde voorwaarden als voor 06.09
- maximaal 400 toeschouwers, buiten de piloten, mekanieker en officials
-er mag overnacht worden
- ALCOHOL is nog altijd niet toegelaten
Voor de volgende organisaties van oktober, november en december hebben wij een aanvraag ingediend voor meer toeschouwers en het toelaten van bier. 

In geval wij de toelating krijgen om in november en december meer toeschouwers te mogen aanvaarden en indien bier toegelaten wordt (het overnachten op zaterdag is nu reeds toegelaten), dan kan er overwogen worden om in November en December de Bangers te laten rijden, zoals op het oorspronkelijk kalender gepland. We bespreken dat met de Banger managers.

Camso speedway

Terug naar Sep (2020)