Camso nieuws
05-07-2020
A/ INGANG:
- Er moet vermeden worden, dat vele mensen op dezelfde plaats samen komen. Er moet een afstand van 1,5m gehouden worden. Er zullen markeringen op de grond geschilderd worden.
- Buiten zal van iedereen de temperatuur genomen worden. Wie meer als 37,5° heeft, zal niet binnen gelaten worden, ook niet als hij reeds een ticket heeft. In dit geval zal het ticket terugbetaald worden. Als U zich koortsig of onwel voelt, blijf a.u.b. thuis.
- Buiten zullen de gereserveerde tickets gegeven worden (polsbandjes); terzelfdertijd zal het een identiteitsbewijs moeten getoond worden en moet het ingevulde formulier met naam en adres (zie link, welke dinsdag op facebook en de site zal staan) afgegeven worden. De handen van de bezoekers zullen met desinfectans besproeid worden.
- Wanneer de 1,5 meter niet kan aangehouden worden, moet een mondmasker of “buffy” gedragen worden. Men zal aan de ingang dus zijn mondmasker / buffy moeten tonen. Wie er geen bijheeft zal niet binnen mogen. WIJ HEBBEN TER PLAATSE GEEN MONDMASKERS TER BESCHIKKING!
- Aan de kassa en de inschrijvingen moet een afstand van 1,5 behouden worden
- De ingang gebeurt alleen via de kassa. De uitgang gebeurt uitsluitend via de poort waar de auto’s binnen komen, zodat personen, zich niet kunnen kruisen op korte afstand.
- Er zullen op verschillende plaatsen (ingang, bij iedere waterton, ingang tribune, WC wagen) sproeiflessen geplaatst worden, om de handen te desinfecteren.
B/ TRIBUNES:
- De zone naast de ingang van de piste, in bocht 4, is NIET toegankelijk voor het publiek.
- BELANGRIJK: Iedereen moet in de tribunes ZITTEN. Er mag niemand in de gangen STAAN.
- In de tribunes moet een afstand van 1,5m gehouden worden. Er zijn een groot aantal zitjes, welke niet mogen gebruikt worden.
- Deze afstand van 1,5 meter moet niet gerespecteerd worden door mensen van dezelfde “bubbel” (maximaal 15 personen in dezelfde bubbel). Deze mensen uit de “bubbel “ zijn familie, vrienden, welke altijd samenkomen onder zich alleen etc.
- De ingang van de tribune is uiterst rechts (van achter gezien) en de uitgang is uiterst links (van achter gezien), zodat de toeschouwers van de tribune elkaar niet kruisen.
- Gelieve de eerste rij, onderaan de tribune, vrij te laten, zodat de personen in de tribune gemakkelijk naar hun plaats kunnen.
C/ BERM:  
Alle toeschouwers van de wedstrijden op het circuit moeten zitten. Op de grote berm zijn alleen mensen toegelaten, welke een stoeltje meehebben. Er is controle aan de ingang van de berm.
D/ WAGENPARK: 
In het wagenpark wordt de 1,5m regel gerespecteerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de piloot en de mekanieker samen onder de motorkap aan de auto werken, dan moeten beiden een mondbedekking dragen.
E/ TOILETTEN:
- Er is één richtingsverkeer aan de toiletten. Rechts naar boven om binnen te gaan. Links naar beneden om naar buiten te gaan.
- In het urinaal voor mannen zijn er zones gesperd, zodat de 1,5m kan bewaard worden.
- Bij het binnenkomen worden de handen gedesinfecteerd en ook bij het buitengaan.
- De damestoiletten worden na ieder gebruikt ontsmet. Door het feit dat er nu 2 stewards moeten zorgen van het goede verloop en het desinfecteren in de toiletten, wordt, zolang deze maatregelen van kracht zijn, 50 cent gevraagd voor het gebruikt van de toiletten.
F/ FRITURE:
- De tent voor verkoop van dranken is gesloten.
- Er worden geen alcoholische dranken verkocht
- De frisdranken worden aan de frituur / hamburgertent verkocht
- Er wordt 1,5m afstand gehouden voor de frituur / hamburgertent
- De bediening van frituur / hamburgertent draagt een mondmasker
F/ ALGEMEEN:
- Op de plaatsen, waar de 1,5m afstand moeilijk kan behouden worden, moet een mondmasker opgezet worden. Het betreft vooral bij het werken aan de auto’s, in de zone van de toiletten, eventueel bij het bestellen van frites of drank.
- Twee stewards zullen op het terrein rondgaan om te kijken of de opgelegde maatregelen worden gerespecteerd. Indien nodig, zullen zij de personen, daar opmerkzaam op maken.
- De muziek zal beperkt worden tot 70dBA en de commentaar zal zeer beperkt zijn.
- De algemene regel is dat het publiek, welke naar de wedstrijden kijkt, moet NEERZITTEN.

Terug naar Jul (2020)