Trainen Posterholt
11-06-2020
Na alle beperkingen die ons opgelegd werden vanwege corona, kunnen wij jullie nu mededelen dat er trainingen gaan plaatsvinden.
Deze trainingen zijn per klasse en wel als volgt:
 Zaterdag 6 juni 2020:   Ministox, Sprint 1300, Formule Toyota
 Zaterdag 13 juni 2020: Stock Rod
 Zaterdag 20 juni 2020: Stock Car F2
 Zaterdag 27 juni 2020: Stock Car 1300, Saloon Stock Car, F1 Heritage
 Zaterdag 4 juli 2020:    Hot Rod, Rookie Rods
 Zaterdag 11 juli 2020:  Hot Rod 2.0, Engelse Saloon Stock Car
    1. Er is een limiet aan het aantal auto’s die aan de training mogen  deelnemen.
    2. De volgorde van inschrijving per e-mail bepaalt de eerste 25 autos.  Indien men aan de training mag deelnemen, zal men hier een  bevestiging van ontvangen. Indien men geen bevestiging heeft  ontvangen, mag men niet aan de training deelnemen.
    3. De training zal plaatsvinden van 13.00 uur tot 16.30 uur. Om 17.00 uur  dient eenieder het circuit als ook het rennerskwartier verlaten te  hebben.
    4. Het inschrijfgeld voor deze training bedraagt € 20,00.
Dit bedrag dient dinsdagavond voor 24.00 uur voor de training overgeschreven te zijn op de bankrekeningnummer van PAC NL36RABO0142 3114 05 onder vermelding van klasse, startnummer als ook trainingsdatum.
    5. Per coureur mag maximaal 1 extra persoon meekomen.
    6. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de officials, als het  coronaprotocol wat meegestuurd zal worden in de bevestigings  email dat men aan de training mag deelnemen.
    7. Indien men naast elkaar wil staan, dient men direct achter elkaar aan te  komen, anders is dit helaas niet mogelijk.
    8. Het aanrijden op het circuit mag alleen via de poort bij de kantine  (Akerstraat).
    9. Maximaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn. Inrijden is  mogelijk tot 13.00 uur, waarna de poorten dicht gaan en  gedurende de gehele training dicht blijven.
    10. Denk aan onderlinge afstand van 1,5 m
Tijdens deze besloten trainingsdag zullen de poorten voor overig publiek gesloten blijven.
Alleen  diegenen die een geldig polsbandje dragen worden op het circuit toegelaten. 
Indien een coureur zich niet aan bovenstaande afspraken of het coronaprotocol  houdt, zal deze direct van de training verwijderd worden alsmede zal aan  de coureur een schorsing opgelegd worden.
Indien een coureur bestraft wordt door een coronacontroleur of andere derden,  zal deze straf door de coureur zelf betaald dienen te worden.
Houdt jullie a.u.b. strikt aan de regels en afspraken, zodat ook een volgende  trainingsdag mogelijk zal zijn.

De coureurs die aan de training mogen deelnemen, zullen op de website www.pacautospeedway.nl als ook op de PAC Facebook pagina (autospeedway Posterholt) vermeldt worden.

Inschrijven voor de training kan door een e-mail te sturen naar info@pacautospeedway.nl
In de mail a.u.b. de volgende gegevens vermelden:
Klasse, Startnummer, Naam van de coureur, Trainingsdatum.

Met sportieve groeten
Bestuur PAC Posterholt

Terug naar Jun (2020)