Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul-Aug-Sep
Okt-Nov-Dec
 
Camso nieuws
17-05-2020
BANGERSTOX 144 Danny Klijn (Nl) heeft gevraagd of hij met een SIMCA ARONDE COMMERCIALE uit 1956 in raw look maar met mooi geschilderde publiciteit mocht komen voor de BANGERSTOX PRE 1980.
Wij laten dit toe om volgende redenen:
- rat cars worden steeds populairder
- het is OP VOORHAND aangevraagd, zodat we er ons een oordeel over kunnen vellen
- Danny Klijn is, enkele jaren terug, 1 jaar geschorst geweest voor de Pre 1990, toen hij met een compleet roest MGA gekomen is, maar dat werd toen niet op voorhand aangevraagd.
- Anders wilde hij op een normale BANGERSTOX meeting met deze auto komen, maar dat wilden we niet, daar de contacten daar toch wel harder zijn.

Camso speedway

Terug naar Mei (2020)