Stockcar F1 WK kwalificatie wedstrijden
10-03-2020
1. Voor het begin van het stockcar F1 seizoen in Nederland wordt door de promotors van ACON, Speedway Emmen en Raceway Venray bepaald welke wedstrijden worden verreden
voor de WK stockcar 2020 op 12 september 2020 in Kings Lynn te Engeland.

2. Er worden 8 WK kwalificatie wedstrijden verreden op het land/sintels en 8 op het asfalt.Voor het seizoen 2019/2020 zijn dat:
Sintels/Dirt:
Ntb
Asfalt:
15 maart 2020 – NOV Lelystad (WKQF1)
13 april 2020 – Raceway Venray (WKQF2)
19 april 2020 – NOV Lelystad (WKQF3)
9 mei 2020 – Meppen (WKQF4)
10 mei 2020 – Meppen (WKQF5)
1 juni 2020 – Raceway Venray (WKQF6)
21 juni 2020 – NOV Lelystad (WKQF7)
28 juni 2020 – Raceway Venray (WKQF8)

3. De WK kwalificatie wedstrijden worden verreden volgens het format: 3 manches en 1 dagfinale.

4. Mocht er door onvoorziene omstandigheden de wedstrijd geen doorgang kunnen vinden of ten dele kunnen worden verreden dan wordt een correctie op de puntentelling toegepast conform het format 3 manches en 1 finale (het totaal aantal te verdienen punten moet iedere wedstrijddag gelijk zijn).

Mogelijke situaties:
1 manche verreden: de wedstrijd komt te vervallen incl. de verreden manche. Voor alle rijders wordt dit het schrapresultaat.

2 manches verreden: 1 manche telt mee waar maximaal 15 punten kunnen worden verdiend. De behaalde punten worden vermenigvuldigd met 3. Voorbeeld: 1e plek is 15 punten, bij 15 behaalde punten x 3 = 45. De 2e manche wordt dan finale en maximaal 25 punten kunnen worden behaald.

3 manches verreden: 2 manches tellen mee waar maximaal 30 punten kunnen worden verdiend. De behaalde punten worden vermenigvuldigd met 3 en gedeeld door 2. Voorbeeld 1e plek is 15 punten, bij 30 behaalde punten x 3/2 = 45. De 3e manche wordt dan finale en maximaal 25 punten kunnen worden behaald.Wanneer na berekening de punten geen hele punten zijn, wordt deze afgerond. 0,01 t/m 0,49wordt naar beneden afgerond. 0,5 of hoger wordt naar boven afgerond.

5. De volgende puntentelling wordt gehanteerd:
– Heat:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinishtkrijgen 1 punt toegekend.
– Finale 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alledeelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend;

6. Tijdens de WK kwalificatie wedstrijden wordt het BVSR technisch reglement gehandhaafden worden de eerste 3 van de manche en de eerste 5 van de finale gecontroleerd en gewogen.Ook kunnen autos steekproefgewijs worden gecontroleerd op gewicht. (Land/Sintels: wanneer de weersomstandigheden slecht zijn dan kan er eventueel door de wedstrijdleiding in overleg met de BVSR keurmeester en één of meerdere bestuursleden van BriSCA NL
worden besloten om niet te wegen);

7. Een rijder die de auto niet aanbiedt ter weging/keuring (schalen voorbijrijden) conform punt 5. wordt voor die desbetreffende manche gediskwalificeerd en krijgt géén punten.

8. De aangesloten banen stellen iedere WK Kwalificatie wedstrijd weegschalen beschikbaar en hebben reserve weegschalen achter de hand. Mocht er door omstandigheden de gehele dag niet gewogen kunnen worden dan kan de wedstrijdleiding in overleg met de BVSR keurmeester besluiten dat op andere punten extra gecontroleerd kan worden.

9. Er worden zowel op het land als op het asfalt 8 WK kwalificatie wedstrijden verreden waarvan slechts 7 wedstrijden meetellen voor de WK kwalificatie. Eén wedstrijd telt niet mee. Dit is het resultaat met de minst behaalde punten, dit kan dus ook een niet verreden wedstrijd zijn;

10. Nederlandse Rijders die via het Engelse kwalificatie systeem willen kwalificeren voor het WK in Engeland dienen dit vóór de eerste WK kwalificatie manche, waaraan hij gaat deelnemen, kenbaar te maken bij BriSCA NL, door het ondertekenen van een daarvoor bestemd formulier. Echter dat kan tot en met de zesde WK kwalificatie wedstrijd (WKQF6). Na die datum wanneer er nog slechts 2 WK kwalificatie wedstrijden te gaan zijn kan dat niet meer. Het formulier kan worden opgevraagd bij BriSCA NL of BriSCA UK. Rijders die via het Engelse kwalificatie systeem willen kwalificeren, doen daarmee afstand van kwalificatie via de Nederlandse weg.

11. De stockcar F1 rijder die wil deelnemen aan de WK kwalificatie procedure dient te beschikken over een in 2019/2020 geldig BVSR paspoort.

12. Asfalt procedure: Een stockcar F1 rijder moet minimaal deelnemen aan 2 van de 8 asfalt WK kwalificatie wedstrijden, van dat seizoen, wil men zich kunnen kwalificeren via deze route.

13. Land/sintels procedure: Een stockcar F1 rijder moet minimaal deelnemen aan 2 van de 8 land/sintel WK kwalificatie wedstrijden, van dat seizoen,wil men zich kunnen kwalificeren via deze route.

14. Een rijder die zich zowel via de asfalt als land/sintel kwalificatie wedstrijden heeft gekwalificeerd daarvan telt de hoogste plaatsing, de andere plek vervalt daarmee. Wanneer een rijder zich in beide kwalificatie rondes dezelfde plaats heeft behaald in de puntenstand dan geldt het hoogst aantal behaalde punten van alle 8 wedstrijden incl. het schrapresultaat.

15. Aan het einde van de 8 WK kwalificatie wedstrijden zowel op land/sintels als asfalt is bekend welke 8 rijders zich hebben gekwalificeerd voor het WK stockcar F1 te Engeland in September. De kwalificatierondes eindigen minimaal 4 weken voor het WK. Rijders kunnen zich vanaf de laatst verreden WKQF wedstrijd aanmelden dat is 29 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 (onder voorbehoud) via email naar h.wittebol@home.nl. Indien een rijder niet is geïnteresseerd en afziet van zijn kwalificatieplek kan hij daar niet meer op terugkomen na
15 juli 2020 (onder voorbehoud). Aan de volgende rijder in de WK kwalificatie puntenlijst, en die zich heeft aangemeld, zal worden gevraagd of hij/zij wil deelnemen, indien die afziet dan de volgende etc.

16. De rijders die zich gekwalificeerd hebben rijden op zaterdag de time trials samen met de Nieuw Zeelandse en Amerikaanse stockcar F1 deelnemers. Voorafgaand worden lootjes getrokken en dat bepaalt de volgorde voor de eerste serie time trails. De tweede serie is in omgekeerde volgorde. De snelste rondetijd bepaalt de startplek in de WK finale: 3e, 6e, 9e, 12e en 15e rij. Sintels: Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten kan worden besloten door de organisatie om de time trails te laten vervallen. Dan zal de startpositie
worden bepaald op basis van de behaalde plaats in het WK kwalificatie klassement. Indien WK op asfalt dan asfalt rijders binnenkant, indien WK op sintels dan land/sintel rijders binnenkant.

17. Er zijn naast de 8 WK plekken, nog 2 extra plekken te verdelen via de Wildcards. Op 25 april 2020 wordt bij Speedway Emmen de Masters of Shale 2020 verreden. De winnaar wint het eerste Wildcard ticket. Op 9 augustus 2020 wordt bij ACON Sint Maarten het Open NK verreden. De winnaar van het Open NK wint het tweede Wildcard ticket. De winnaars van de Wildcards nemen geen deel aan de time trials, zij starten vanaf rij 18 tijdens de WK F1 finale. Wanneer een rijder zich zowel via de WK kwalificatie wedstrijden als Wildcard
manche kwalificeert gaat automatisch de Wildcard naar naar nummer 2 van het Open NK cq Masters of Shale enz enz.

18. De wildcard manche wordt verreden over 16 ronden. Startopstelling is een close grid op dakkleur dwz bumper aan bumper met de witte daken vooraan, de gele daken direct daarachter, de blauwe daken daar weer achter, de rode daken daarachter en superstars helemaal achteraan, gebaseerd op de stand in het WK stockcar F1 kampioenschap 2020 - asfalt - op dat moment waarbij de beste in punten vooraan in de dakkleuren groep staan.

19. Autowissel en/of rijderswissel is niet toegestaan op een wedstrijddag. Dus ook niet voor de Wild Card manche.

20. Mocht een gekwalificeerde rijder op het laatste moment, tussen 1 september 2020 en 12 september 2020, niet kunnen deelnemen aan de WK finale, dan mag de eerstvolgende rijder in de puntenlijst die zich heeft aangemeld deelnemen (eerste reserve). Dit kan ook één van de Wild Card rijders zijn. Indien de Wild Card rijder de plek inneemt dan mag de nummer 2 van de Wild Card manche zijn/haar plek innemen.

21. Mocht een gekwalificeerde rijder op het laatste moment, na tussen 1 september 2020 en 12 september 2020, niet kunnen deelnemen aan de WK finale, dan mag de eerstvolgende rijder in de puntenlijst die zich heeft aangemeld deelnemen (eerste reserve). De Wild Card rijders kunnen hier geen aanspraak meer op maken.

22. Mocht een Wild Card rijder op het laatste moment, na tussen 1 september 2020 en 12 september 2020, niet kunnen deelnemen aan de WK finale, dan mag de eerstvolgende rijder van de Wild Card manche die zich heeft aangemeld deelnemen (eerste reserve).

23. Rijders die deelnemen aan de WK Finale dienen te voldoen aan het BriSCA technisch reglement. Rijders worden hierover ruim voor de WK Finale over geïnformeerd.

24. Wanneer een fout of onduidelijkheid is ontstaan in bovengenoemde procedure dan houdt BriSCA NL zich het recht voor om de inhoud van de procedure daarop aan te passen.

Brisca.nl

Terug naar Mrt (2020)