Stockcar F1 World Cup kwalificatie 2020
10-03-2020
1. In augustus wordt ieder jaar de World Cup stockcar F1 verreden op het circuit van Raceway Venray. De World Cup Stockcar F1 zal dit jaar plaats vinden op zondag 16 augustus 2020. 
2. De World Cup kwalificatie wedstrijden worden verreden van World Cup tot World Cup echter muv 16 augustus 2020 (World Cup F1 2020) en 15 augustus 2021 (World Cup F1 2021). 

Dat zijn de volgende datums in 2019/2020 voor de World Cup QF 2020 ronde: 
29 september 2019 - Raceway Venray (WCQF1) 
27 oktober 2019 - Raceway Venray (WCQF2) 
13 april 2020 Raceway Venray (WCQF3) 
9 mei 2020 Meppen (WCQF4) 
10 mei 2020 - Meppen (WCQF5) 
1 juni 2020 Raceway Venray (WCQF6) 
28 juni 2020 Raceway Venray (WCQF7) 
15 augustus 2020 - Raceway Venray (WCQF8) 
De volgende datums in 2020 tellen mee voor de World Cup QF 2021 ronde: 
27 september 2020 Raceway Venray (WCQF1) 
25 oktober 2020 Raceway Venray (WCQF2) 

3. De volgende puntentelling wordt gehanteerd: 
Heat:15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend. 
Finale 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alle deelnemers die zijn gefinisht krijgen 1 punt toegekend; 

4. Tijdens de World Cup kwalificatie wedstrijden wordt het BVSR technisch reglement gehandhaafd en worden de eerste 3 van de manche en de eerste 5 van de finale gecontroleerd en gewogen. Ook worden autos steekproefgewijs gecontroleerd op gewicht. 

5. Een rijder die zijn auto niet aanbiedt ter weging/keuring (schalen voorbijrijden) conform punt  3. wordt voor die desbetreffende manche gediskwalificeerd en krijgt gn punten. 

6. Maximaal 36 autos mogen deelnemen aan de World Cup finale waarvan 8 UK deelnemers. In principe kunnen maximaal 28 Nederlandse teams/rijders deelnemen. Wanneer een rijder, van buiten de UK of Nederlandse competitie, wordt uitgenodigd door de organisatie van Raceway Venray bijvoorbeeld een Nieuw Zeelandse of Amerikaanse rijder dan zal dit aantal  1 automatisch van het aantal Nederlandse deelnemers in mindering worden gebracht. Indien de World Cup winnaar zich niet heeft gekwalificeerd via de WC QF ronden, mag hij deelnemen aan de World Cup echter hij start dan als 37e deelnemer vanaf de laatste startrij. 

7. De nummer 1 van het puntenklassement van de World Cup kwalificatie, de rijder met het hoogst aantal punten plaatst zich automatisch voor de World Cup finale. Daarna de nummer 2 t/m nummer 28 (of 27, zie punt 6.) Wanneer 2 of meer rijders gelijk aantal punten hebben behaald dan is het aantal punten behaald in de laatste finale doorslaggevend. 

8. UK Rijders die via het Nederlandse kwalificatie systeem willen kwalificeren voor de World Cup in Venray dienen dit vr de eerste World Cup kwalificatie manche, waaraan hij gaat deelnemen, kenbaar te maken bij de organisatie van Raceway Venray, door het ondertekenen van het daarvoor bestemde formulier. Echter dat kan tot en met de vierde WC kwalificatie wedstrijd (WCQF4). Na die datum wanneer er nog slechts 2 WC kwalificatie wedstrijden te gaan zijn kan dat niet meer. Het formulier kan worden opgevraagd bij de organisatie van Raceway Venray. Rijders die via het Nederlandse kwalificatie systeem willen kwalificeren, doen daarmee afstand van kwalificatie via de UK route. 

9. UK rijders die het in punt 8 genoemde formulier ondertekenen, committeren zich daarmee automatisch aan de NL gradings. Wanneer een rijder een afwijkend aantal punten haalt en niet in lijn is met zijn dakkleur dan kunnen de graders in NL bepalen dat de dakkleur van de UK rijder afwijkend is van die in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet nodig dat de UK rijder zij/haar dakkleur aanpast echter hij/zij zal wel worden opgesteld conform de NL gradings en dus dakkleur. 

10. Alle rijders die willen deelnemen aan de World Cup finale moeten minimaal 2 World Cup kwalificatie wedstrijden gereden hebben. Wanneer blijkt dat er minder dan 28 rijders zich hebben gekwalificeerd voor de World Cup finale dan behoudt de organisatie van Raceway Venray zich het recht voor om dit aan te vullen met Nederlandse of UK deelnemers; 

11. 6 UK rijders kunnen zich kwalificeren via het UK puntenkampioenschap, dit puntenkampioenschap wordt door BriSCA in Engeland bijgehouden. Zij geven uiterlijk 2 weken voor de World Cup datum de puntenstand in het klassement door aan de organisatie van Raceway Venray. De andere 2 plaatsen voor de UK deelnemers worden gegeven aan de rijders die de meeste punten hebben behaald op de zaterdag voor de World Cup finale. Bij gelijke puntenstand, geldt het aantal behaalde punten in de zaterdag finale. 

12. Nederlandse Rijders die via het UK kwalificatie systeem willen kwalificeren voor de World  Cup in het Verenigd Koninkrijk dienen in het bezit te zijn van een BriSCA licentie. 

13. Nederlandse stockcar F1 rijders die willen deelnemen aan de World Cup kwalificatie procedure op Venray dient te beschikken over een geldig BVSR paspoort. 

14. Autos die deelnemen aan de World Cup Finale dienen te voldoen aan het BVSR technisch reglement . Rijders dienen hun auto voorafgaand aan de World Cup finale beschikbaar te stellen voor de keuring. De keuring vindt plaats 2 uur voor aanvang van de start van de World Cup en worden na keuring in het parc ferm geplaatst. Er mag dan niet meer aan de autos worden gesleuteld. Er mag ook niet worden bijgetankt. 

15. Mocht er door onvoorziene omstandigheden de wedstrijd geen doorgang kunnen vinden of ten dele kunnen worden verreden dan wordt een correctie op de puntentelling toegepast conform het format 3 manches en 1 finale (het totaal aantal te verdienen punten moet iedere wedstrijddag gelijk zijn). Mogelijke situaties: 

16. 1 manche verreden: de wedstrijd komt te vervallen incl. de verreden manche. Voor alle  rijders wordt dit het schrapresultaat. 

17. 2 manches verreden: 1 manche telt mee waar maximaal 15 punten kunnen worden verdiend. De behaalde punten worden vermenigvuldigd met 3. Voorbeeld: 1e plek is 15 punten, bij 15 behaalde punten x 3 = 45. De 2e manche wordt dan finale en maximaal 25 punten kunnen worden behaald. 

18. 3 manches verreden: 2 manches tellen mee waar maximaal 30 punten kunnen worden verdiend. De behaalde punten worden vermenigvuldigd met 3 en gedeeld door 2. Voorbeeld 1e plek is 15 punten, bij 30 behaalde punten x 3/2 = 45. De 3e manche wordt dan finale en maximaal 25 punten kunnen worden behaald. 

19. Wanneer na berekening de punten geen hele punten zijn, wordt deze afgerond. 0,01 t/m  0,49 wordt naar beneden afgerond. 0,5 of hoger wordt naar boven afgerond. 

20. De organisatie van de World Cup behoudt zich het recht voor om de inhoud van de procedure op elk gewenst moment te wijzigen of uit te breiden indien de situatie daarom vraagt. 

SMC Venray

Terug naar Mrt (2020)