Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei-Jun
Jul-Aug-Sep
Okt-Nov-Dec
 
Camso nieuws
12-02-2020
1 PRIVE CARS:
Het is bij de Prive Cars toegelaten om een deurplaat te monteren, om de piloot te beschermen. Teneinde constructies te vermijden, welke gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de piloot zelf of voor andere piloten, MOET DE DEURPLAAT VOLDOEN AAN DE DEURPLAAT, BESCHREVEN IN HET BANGERSTOX REGLEMENT.
2 SUPER PRIVE CARS:
- Vanaf 8 maart 2020 mogen de verbredingen nog maximaal 5cm bedragen.
- Wat de spatbordverbredingen betreft geldt deze 5cm bovenaan aan het wiel. Vandaar mag deze verbreding verticaal naar beneden gaan. Dit betekent dat het toegelaten is, dat deze verbreding onderaan iets breder is dan 5cm. Dit is toegelaten.
- Deze verbredingen moeten ONDERAAN AFGEROND ZIJN.
- Er mogen nergens aan de verbredingen scherpe randen zijn en deze verbredingen mogen ook niet met buizen of ander materiaal versterkt worden.
- De verbreding onderaan aan de deurdorpel mag maximaal 5cm verbreed worden. Het meetpunt is niet de theoretische breedte van de auto of de breedte van de deur, maar wel de deurdorpel zelf. Dit betekent, dat er VANAF DE PLAATS WAAR DE VERBREDING AANGEBRACHT WORDT, in casu de deurdorpel, er maximaal 5cm mag verbreed worden.
3 BANGERSTOX:
- Wij herinneren eraan, dat de bumpers, zowel vooraan of achteraan, de originele moeten zijn, en niet mogen verwisseld worden door een van een andere auto, op straffe van schorsing voor 2 organisaties. Deze bumpers mogen wel verwijderd worden.
- Wij herinneren er ook aan, dat de waterbak alleen in L vorm mag zijn, en dat het voorste deel van de L maximaal 30cm lang mag zijn (indien niet anders kan mag het voorste gedeelte ook onder een schuine hoek geplaatst worden; in dit geval mag de langste zijde, niet langer zijn, dan 30cm).
KLEINE BIJVOEGING WAT DE WATERBAK BIJ DE BANGERSTOX BETREFT: EEN RECHTHOEKIGE OF CYLINDERVORMIGE WATERBAK IS NATUURLIJK OOK TOEGESTAAN.

Camso speedway

Terug naar Feb (2020)