Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul -Aug -Sep
Okt -Nov -Dec
 
Deelnemers Blauwhuis 7 juli
06-07-2019
F1 Stockcar
       

         7 Jur Blokker 

       14 Rick Wobbes 

       15 Marijn Langeveld 

       20 Bert de Vries

       33 Siem de Porto

       36 Wendy Koopmans   

       38 Bart Koopmans   

       40 Mark Tesselaar

       44 Gosse Hoekstra

       47 Danny van Wamelen

       53 Stefan de Jong

       54 Sierd de Vries

       61 Koen Maris

       67 Marco Kandt

       76 WierdGietema

       86 Edwin Ploeg

       90 Roelof van der Veen   

    141 Richard Falkena

    155 Pieter Langeveld 

    181 Mark Veenstra

   B197 Jordy Lemmens

    228 Jan Roelof Wijbenga

    229 Tsjalle Greidanus

    232 Hein Damstra

    292 Frank Zijsling 

    295 Willem Zwerver 

    310 Fedde Kroondijk

    315 Jaap Hiemstra

    332 Nathalie Wekema

    345 Boy Tesselaar

    410 Jelle Tesselaar

    422 Marten Bijlsma

    440 Jac Tesselaar

    447 Patrick Tersteeg

    453 Jacob de Vries

    511 Arjen de Wilde

    525 Nigel Kock

    592 Auke Osinga

    618 Wybe de Vries

    642 Roel Coenen

    699 Jan Kuin

    743 Henk Binnendijk

    880 Niels Tesselaar 


F2 Stockcar
    

      12 Bart Verhoef     

      17 Stefan Kamies

      21 Jan Hoogervorst

      30 Toon Schut 

      38 Stephanie Koopmans

 UK38 Dave Polley

      50 Richard Steinfort

      54 Xander van Wijlick

      62 Robin Roos

      64 Bart Nauta
 
      74 Wiebe Feenstra

    103 Chris van der Elst

    111 Sjouke Abma

    124 Wim Peeters

    126 Sjoerd Kranenburg

    129 Michael Schutter

    148 Justin Tetz

    159 Marcel Simons

    168 Max Spaansen

    186 Ricardo Schmidt 

    191 Fransie Burhenne

    193 Robert van der Kraats

    231 Peter Schut

    291 Marco van Straalen

    292 Baukje Greidanus

    305 Ron van Wamelen

    323 Johnny Simons

    325 Jelmer Plantenga

    388 Willy Schut

    392 Frits van Dis

    415 Foppe van der Heide

    611 Durk Pietersma

    621 GabriŽl Dijkstra

    663 Albert Maris

    695 Anne-Albert Bosma

    718 Klaas Jansma

    727 Jacob Ponne

    758 Richard de Vries 

    767 J.W. Alkema

    799 Ad Kamp 

    888 Johnny Stam

    929 Colin Schutter


Saloon Stockcars
 

     16 Jeremy van der Kraats

     35 Stan Eizenga

     55 Klaas Uitgeest

     74 Barend Terpstra

     88 Remco van Wezel

     97 DaniŽl de Hoop 

   153 Nick Antwerpen

   300 Johan Adema

   303 Kevin Loeff

   316 Silke Jongbloed

   317 Killian Brokken

   321 Hein Durk Vellema

   424 Patrick Rutters

   505 Gerard van Pamel

   523 Kevin Oonk

   646 Rene de Groot

   715 Josse Hamstra

   767 Sven de Jong

   868 Bart Wouters

   945 Jeroen Hoos


F2 junioren
 

    17 Hindrik Gommers 

    46 Jacob Ynze Jaspers  

    51 Hylke Miedema

    75 Janbauke van Kalsbeek

    77 Arjen Wiersma

    78 Jorrit van der Wal

    90 Tim de Bruijn

  120 Douwe-Jan Visser

  128 Milan de Hoop

  131 Rutger Veenstra 

  139 Jarno van der Wal

  184 Sven Woudenberg

  228 Jasper Postma

  236 Daisy Goos

  239 Kevin van der Wal

  241 Femke Smits

  248 Wout Hoffmans

  249 Mick Verlaan

  264 Steyn Wagenaar

  268 Bas Spaansen

  277 Senna Claes

  320 Axel Nijs jr

  422 Dennis van Leijen

  449 Scott Verlaan

  515 Gerke Witteveen

  524 Jelle Winkel

  616 Andy van t Veer

  625 Wilco Terpstra

  627 Manon Kamstra

  628 Jesse Storm

  655 Sven Postma

  661 Jeffery Pikkert

  710 Roy Peetoom

  808 Jaro van de Vondervoort

  818 Luuk van der Hoeven

  822 Roelof Wijbenga

  909 Tom de Bruyn

  959 Grietje van RijszenFAC 1600
 

        8 Karel Roorda    

      15 Leon Koolhof   

      23 Jeen Piersma 

      24 Rients Piersma

      28 JP van der Wal 

      31 Jan Drost

      33 Sjoerd Runia 

      35 Arjen Dotinga 

      44 Equipe Zijlstra_Boorsma 

      61 Jordi de Boer 

      66 Tjerk-Willem Kuipers  

      67 Sander van der Klink

      68 Folkert Jan Cnossen

      85 JanLieuwe Wesselius

      89 Richard Terpstra 

      96 Elmer Nadema

    124 Feite van der Veen

    185 Jaap van der Velde

    191 Arjen Visser

    225 Christiaan Wesselius

    236 Jelle Schuit 

    289 Robert van Dijk

    333 Roel Miedema

    538 Roel de Vries

    842 Piet van Rijszen  

    888 Robin Zuidema


Rodeo     
     

      7 Ronald Rudolphi 

   44 Tjitze Huitema

   55 Benny de Wit

   62 Menno Bierma 

 126 Richard Reitsma

 150 Reinder Roorda

 184 Dennis van der Kraats

 222 Max van Spiegel

 245 Janco de Jager

 253 Berend Pars

 299 Robert Mensies

 319 Durkje Terpstra

 320 Tim Faber

 329 Hendrik Oevering

 346 Maikel Dijk

 362 Ate Jongbloed

 397 Sybe van der Wal

 399 DamiŽn Mensinga

 401 Jelle Blom

 440 Sam van Klaveren 

 464 Rutger Balt

 600 Krijn de Vries 

 671 Piebe Gerben Pompstra

 692 Jim van KLaveren

 699 Kristian Nieboer

 727 Mark Cnossen


Blauwhuis speedway

Terug naar Jul (2019)