Jan -Feb -Mrt
Apr -Mei -Jun
Jul -Aug -Sep
Okt-Nov-Dec
 
Camso nieuws
05-06-2019
1°PRIVE CARS: 
- Er zijn geen parkingtickets voor de PRIVE CARS (100 inschrijvingen) voor de volgende organisatie, 16.06.
- Er is nog 1 plaats voor de Prive Cars voor 18.08 en 24 plaatsen voor de Prive Cars voor 01.09

2° BANGERSTOX: 
- de deurplaten moeten vastgemaakt worden met 2 grote bouten DOOR ELKE DEURSTIJL. Tijdens een vorige organisatie hebben we een deurplaat gezien, welke met bouten door de deur zelf vastgemaakt werd en natuurlijk bij het eerste serieuze contact, vloog de deurplaat eraf.
- We stellen vast dat er enkelen hun waterbak zo gebouwd hebben, zodat hij kan dienen als versterking. Wij overwegen vanaf volgend jaar alleen nog een waterbak, in L-vorm (niet in U vorm), toe te laten, welke vooraan niet verder komt dan de veerpoten. Suggesties hierover?
- Er is nog 1 plaats voor het Franse Team voor de Match B-Fr-Nl-D
- De ingeschreven piloten voor de twee Team Races moeten ten laatste tegen 16.06 betaald hebben. Wie niet tegen 16.06 betaald heeft, wordt van de lijst verwijderd en hun plaats komt vrij voor anderen. De Teams met 3 piloten kunnen nog tot ten laatste 9 augustus een vierde deelnemer toevoegen. Ook kan er tot ten laatste 9 augustus een wijziging doorgevoerd worden aan de Teams.
3° GELUID: Tijdens de laatste organisatie voldeden bijna alle Prive Cars en Bangerstox aan de geluidsnormen. Waarvoor onze dank. Alleen 3 auto’s waren op de limiet en moeten bij volgende deelname minder lawaai maken:
Prive Car 466: Mickael Leenders
Bangerstox 135: Kevin Dewulf
Bangerstox 140: Jordy Hermans.
De geluidsbeperkingen blijven in de toekomst van toepassing (dus OOK voor de PRE 1990)

CAMSO Speedway

Terug naar Jun (2019)