Deelnemers Blauwhuis 7 oktober
06-10-2018
F1 Stockcar
 

       20 Bert de Vries 

       26 Jan van der Iest

       30 Romke Kroondijk

       33 Siem de Porto

       38 Bart Koopmans  

       40 Mark Tesselaar

       44 Gosse Hoekstra

       47 Danny van Wamelen

       53 Stefan de Jong

       55 Peter Ruig

      H58 Willem de Boer

       61 Koen Maris

      H76 Wierd Gietema

       79 Louw de Vries

       86 Edwin Ploeg

       90 Roelof v.d. Veen 

    H100 Joey Sloof

     102 Rian Vronik

     143 Tea Helder

     151 Marco Falkena

     152 Gert-Jan Klok

     155 Pieter Langeveld

     161 Tom Maris

     179 Sjaak Kentie

     212 Sander Vermeulen

     214 Dennis Sintebin

     223 Jannes Boskma

     226 Pieter van der Iest

     228 Jan Roelof Wijbenga

     232 Hein Damstra

     261 Dick Bouman

     292 Frank Zijsling

     295 Willem Zwerver

     310 FeddeKroondijk

     315 Jaap Hiemstra

     332 Nathaly Wekema

     345 Boy Tesselaar

     H348 Ed Tesselaar

     410 Jelle Tesselaar

     422 Marten Bijlsma

     440 Jac Tesselaar

     447 Patrick Tersteeg

     452 Willem Sieger de Vries

     525 Nigel de Kock

     541 Bert Honderd

     591 Barry Boersen

     592 Auke Osinga

     604 Stefan van Rossum

     618 Wybe de Vries

     642 Roel Coenen

     699 Jan Kuin

    H726 Frank Kramer

     743 Henk Binnendijk

   H 880 Niels Tesselaar


Rodeo
   

      7 Ronald Rudolphi

      12 Jasper Dogger

      15 Kevin Tamis

      26 Dave Droog

      60 Dave Gieles

     93 Kees Bakker

   131 Remco Dijkstra

   133 Dave de Wildt

   136 Kevin Mol

   138 Stanley Boots

   150 Reinder Roorda

   180 Hugo Raven

   237 Gerbrand Ketelaar

   240 Henk de Jager

   245 Janco de Jager

   316 Silke Jongbloed

   346 Maikel Dijk

   376 Otte Boonstra

   397 Sybe v.d. Wal

   398 Melissa Drost

   400 Krijn de Vries

   401 Jelle Blom

   643 Feike Popma

   671 Piebe Gerben Pompstra


 F2 Stockcar
   

      H3 Mike van der Elst

      12 Bart Verhoef  

      29 Cor Schutter 

      30 Toon Schut

      37 Pascalle Koopmans

      38 Stephanie Koopmans

     H45 Patricia Berghout

      62 Robin Roos

      74 Wiebe Feenstra 

      98 Jeffrey van der Wa
 

    111 Sjouke Abma

    118 Vincent Tersteeg

   H121 Hille Wiersma

    126 Sjoerd Kranenburg

    129 Michael Schutter

    159 Marcel Simons

    141 Richard Falkena

   H218 Sjeng Smidt jr

    229 Tsjalle Greidanus

    256 Arnold Berndsen

    291 Marco van Straalen

    292 Baukje Greidanus

    305 Ron van Wamelen

    325 Jelmer Plantenga

   H381 Dave Polley

    392 Frits van Dis

    415 Foppe van der Heide

    512 Guus Hermkens

   H550 Lars Verstappen

    611 Durk Pietersma

    663 Albert Maris

    695 Anne Albert Bosma

    718 Klaas Jansma

   H799 Ad KampsFAC 1600
 

       1 Jaap van der Velde

    13 Geert-Jan Wissman

    15 Leon Koolhof

    23 Jeen Piersma

    24 Rients Piersma

    26 Equipe Wagenaar/Runia

    27 Roel Miedema

    28 J.P. v.d. Wal

    51 Pieter Miedema

    56 Bernard Brouwer

    63 Hein Postma

    66 Tjerk Willem Kuipers

    68 Folkert Jan Cnossen

    85 Jan Lieuwe Wesselius

    87 Haye Snijder

    89 Richard Terpstra

    96 Elmer Nadema

  123 Joukje Lolkema

  124 Feite van der Veen

  152 Wiebe van der Vaart

  171 Eelco van Lent

  191 Arjen Visser

  212 Marco Ketelaar

  225 Christiaan Wesselius

  236 Jelle Schuit

  289 Robert van Dijk

  319 Donny Smeets

  345 Maurice Kooistra

  478 Martin Kingma

  480 Carlo Gaasbeek

  538 Roel de Vries

  586 Ralfh Jansen

  842 Piet van Rijszen

  888 Robin Zuidema


F2 junioren
 

        4 Melvin Cuperus 

      54 Xander van Wijlick

      75 Arjen Wiersma

      78 Jorrit van der Wal

      90 Tim de Bruijn

   H120 Douwe-Jan Visser

   H139 Jarno van der Wal

    148 Justin Tetz

    161 Mark Veenstra

    174 Aukje Feenstra

   H236 Daisy Goos

   H239 Kevin van der Wal

   H246 Willem Hermans

    249 Mick Verlaan

    277 Senna Claes

    323 Johnny Simons

    422 Dennis vanLeijen

    515 Gerke Witteveen

    524 Jelle Winkel

    625 Wilco Terpstra

    628 Jesse Storm

    661 Jeffery Pikkert

   H710 Roy Peetoom

    808 Jaro vd Vondervoort

   H939 Jarno EmmingFAC Blauwhuis speedway

Terug naar Okt (2018)