Deelnemers Hallum
21-09-2018
F1 Stockcar
      

      3 Ouwe Bijlsma

    20 Bert de Vries

    26 Jan v.d Iest 

    30 Romke Kroondijk

    40 Mark Tesselaar 

    53 Stefan de Jong

    54 Sierd de Vries 

    55 Peter Ruig 

    58 Willem de Boer

   90 Roelof van der Veen

  143 Tea Helder 

  152 Gert Jan Klok

  211 Gert Baard

  212 Sander Vermeulen

  214 Dennis Sintebin

  223 Jannes Boskma

  226 Pieter v.d. Iest

  228 Jan Roelof Wijbenga

  232 Hein Damstra

  261 Dick Bouman

  292 Frank Zijsling

  310 Fedde Kroondijk

  316 Bauke Walda

  345 Boy Tesselaar

  388 Jelle Bijlsma 

  410 Jelle Tesselaar

  422 Marten Bijlsma

  432 Roy van Baaren

  452 Willem de Vries 

  501 Inge Wiersma

  541 Bert Honderd 

  575 Yoren Winands

  592 Auke Osinga 

  603 Rogier van Baaren

  604 Stefan van Rossum

  618 Wybe de Vries 

  699 Jan Kuin 

  725 Cesar Noppert

  726 Frank Kramer

  743 Henk Binnendijk


Rodeo
   

      7 Ronald Rudolphi   

    12 Jasper Dogger

    16 Erwin Vijfschaft

    26 Dave Droog

    41 Pieter Druijf

    54 Jeen Terpstra

    80 Tjerk Wiersma

    90 Jeroen de Haan

    91 Rene Polstra

   114 Maichel Koorn

   126 Richard Reitsma

   136 Kevin Mol 

   138 Stanley Boots

   150 Reinder Roorda

   191 Berry Stam

   237 Gerbrand Ketelaar

   245 Janco de Jager

   253 Berend Pars

   295 Bas Koenis

   300 Marco de Jong
 
   310 Jurjen de Jong

   313 Gerard de Vries

   314 Berend Jan Veenstra

   316 Silke Jongbloed

   318 Gosse Terpstra

   319 Durkje Terpstra

   333 Oege Leegstra

   334 Frans Ludema

   335 Rick de Graaff

   346 Maikel Dijk

   354 Johan Uijthof

   370 Rienk Sjoerd Fennema

   376 Otte Boonstra

   377 Wietse Turkstra

   378 Siebe Elzinga

   383 Renze v.d. Veen

   387 Justin Kappert

   391 Bennie Turkstra

   397 Sybe van der Wal

   398 Melissa Drost

   399 Robert Mensies

   400 Krijn de Vries

   464 Rutger Balt

   465 Thomas Hellinga

   506 Tjeerd vd Zee

   625 Jordi ten Kate

   643 Feike popma

   671 Piebe Gerben Pompstra

   827 Sjirk Hansma

FAC 1600
 

        1 Jaap van der Velde

      13 Geert Jan Wissman

      23 Jeen Piersma

      24 Rients Piersma

      26 Equipe Wagenaar/Runia 

      27 Roel Miedema  

      28 Jan Peter van der Wal

      32 Jorn Adema

      51 Pieter Miedema

      52 Karel Eringa

      56 Bernard Brouwer

      60 Gerlof Fokkema

      63 Hein Postma

      66 Tjerk Willem Kuipers

      68 Folkert Jan Cnossen

      85 Jan Lieuwe Wesselius

      96 Elmer Nadema

    123 Joukje Lolkema

    130 Robert Schukking

    124 Feite v.d. Veen

    141 Richard Falkena

    171 Eelco van Lent

    191 Arjen Visser

    225 Christiaan Wesselius

    236 Jelle Schuit

    289 Robert van Dijk

    319 Donny Smeets

    359 Ferre Iedema

    538 Roel de Vries

    586 Ralfh Jansen

    842 Piet van Rijszen

    888 Robin Zuidema


Vrije Standaard
   

     22 Ruud Betsema

     56 Bertus Uitgeest

     91 Jimmy Grooteman

     97 Daniel de Hoop

   603 Tjidsger Postma

   610 Piet Martens

   613 Sjaak Knijn

   617 Richard Kuykhoven

   620 William Polling

   622 Bert Zuur

   623 Jaap de Vries

   630 Patrick Huberts

   636 Ybe Vellema

   639 Xander Huberts

   640 Lodewijk Buma  

   646 Arnold Vd Veen

   647 Walter Nieuwenhuijs

   657 Jan v.d. Weij

   660 Hendrikus Alkema

   665 Pieter de Bruin

   671 Jan de Vries jr.

   679 Arjen Santhuizen

   683 Patrick Sintebin

   689 Ischa Heerschap

   690 Laurens Slik

   696 Peter Westerdijk

   699 Kristian Nieboer


HAC klasse
   

      1 Naomi van Ruiten

      3 Iwan Wierstra

      4 Jos Wierstra

     10 Pieter Holwerda

     15 Leon Koolhof

     19 Durk Wissman

     20 Siemon Hoekstra

     26 Menno Bremer

     34 Marco Kramer

     35 Arjen Dotinga

     40 Rienk Noordhof

     43 Wessel de Vent

     58 Gertjan de Vries 

     74 Marcel Krol

     76 Johnny Groen

     78 Douwe Visser

     87 Haye Snijder

     88 Yne Pieter Terpstra

     89 Richard Terpstra

   158 Anton de Boer

   329 Anke Dijkstra

   478 Martin Kingma

   480 Carlo Gaasbeek

   484 Harm van der Veen

   505 Alle de Vries

   851 Ysbrand Dijkstra


F2 junioren
 

         4 Melvin Cuperus

       75 Arjen Wiersma

     120 Douwe Jan Visser

     161 Mark Veenstra

     174 Aukje Feenstra

     228 Jasper Postma

     236 Daisy Goos

     277 Senna Claes

     320 Axel Nijs

     422 Dennis van Leijen

     515 Gerke witteveen

    625 Wilco Terpstra

    628 Jesse Storm

    661 Jeffrey Pikkert

    710 Roy Peetoom

    808 Jaro vd Vondervoort

    939 Jarno Emming
    

Bron FAC 

Terug naar Sep (2018)