Camso nieuws
07-03-2018
1° LIGHTNING RODS: Kompetitie luchtfilter is toegelaten. Elk hulpmiddel (bijvoorbeeld een buis) om meer lucht naar de carburator te brengen is verboden.

2° SUPER PRIVE CARS: Iedere piloot, welke op 2 april rijdt moet TEN LAATSTE DE VRIJDAG VOOR DE WEDSTRIJD per email (info@camso.com) aan Camso doorgeven, welke schokbrekers vooraan en achteraan op de auto staan. Wie in de loop van het seizoen andere schokbrekers inbouwt, moet op voorhand Camso per email verwittigen. Wie dit niet doet, zal niet kunnen starten.

3° BANGERSTOX: Langzaam nemen de Bangerstox zoveel plaats in, dat de Bangers bijna geen plaats meer hebben. Wanneer de Bangers niet rijden is er geen probleem en hebben we plaats genoeg. Wanneer de Bangers WEL rijden (volgende wedstrijd op 13 mei), aanvaarden we maar 50 Bangerstox, welke, indien ze willen, een parking ticket kunnen krijgen. De eerste 50 dus, welke ingeschreven zijn. Daarna kan men nog inschrijven tot maximaal 70 deelnemers, maar vanaf de 51e wordt GEEN PARKINGTICKET meer gegeven.
4° TE KOOP: Xavier Vandermeersch verkoopt een Peugeot 205 1,3 voor de Prive Cars. Prijs 100€. Ook een ROVER SD1 2,3 motor (voor de PRE 1990 of voor de Big Bangers). De motor heeft reeds 5 jaar niet meer gedraaid. Prijs 250€. U kunt Xavier bereiken op xvdm19@yahoo.fr 
5° SIERRA DUO: In eerste instantie hadden we gedacht te stoppen met de klasse, want totaal oninteressant geworden, daar een vijftal auto’s VEEL VEEL sneller zijn dan de rest. Aan de wedstrijden is er geen bal meer aan te zien. Verder zijn er enkele auto’s zo versterkt, dat ze bij een ongeval een gevaar worden voor de andere deelnemers (o.a. 72 met een dikke buis en twee tot drie lagen carrosserieplaat over elkaar gelast; 261 met een buizen structuur vooraan, welke doet denken aan een Mini Saloon Stock Car).
Daarom hebben we beslist, dat met ONMIDDELIJKE INGANG (vanaf 01.04.2018 dus) volgende wijzigingen toegepast worden:
Het reglement zoals gemaakt door Jimmy Carmoy blijft bestaan (ook DOHC met injectie verder toegelaten), maar volgende zaken worden gewijzigd of toegevoegd:
- Wie 4 maal in de eerste drie van een reeks eindigt, of 2 maal in de eerste drie in de finale, moet 50kg gewicht bijleggen, midden op de achteras. Op het einde van het jaar wordt het gewicht met de helft verminderd voor de start van volgend seizoen. De bedoeling is hiervan om de wedstrijd evenwichtiger te krijgen. Tijdens de finale zondag laatst eindigen slechts 5 auto’s in dezelfde ronde. 15 anderen werden minimaal 1 keer gedubbeld. Hierdoor zal degene, welke sjoemelt zichzelf, op langere termijn, bestraffen.
- Het staat klaar en duidelijk in het reglement hoe de chassisbalk vooraan mag versterkt zijn. Alle andere versterkingen zijn verboden.
- Volgende organisatie moeten alle Sierra Duo’s, voor de eerste manche, gekeurd worden in het middenveld.
- Wie serieus sjoemelt met de auto en gepakt wordt, wordt DEFINITIEF geschorst in de klasse.
- De deurplaat moet AAN BEIDE KANTEN de A en B stijl overlappen. Het onderste gedeelte moet onderaan ter hoogte komen van de bodemplaat en deze deurplaat MOET MINSTENS 60cm HOOG ZIJN.
- Wie zich niet akkoord verklaart met deze wijzigingen en reeds ingeschreven is voor 1 april, krijgt zijn inschrijving terug als hij ons verwittigt voor de dinsdag voor de wedstrijd.
6° SCHORSINGEN
- Bram Vanhullebusch (Prive Cars 540) wordt, conform het reglement, voor 6 organisaties geschorst, wegens het onregelmatig versterken van zijn Prive Car.
- Bangerstox 173 wordt, conform het reglement, geschorst voor de 2 volgende Bangerstox wedstrijden (02.04 en 22.04). Deze schorsing geldt deze 2 dagen voor ALLE klassen (ook Prive Cars). Dit wegens het blijven duwen van een andere deelnemer (215) tot in de muur. In de videobeelden is duidelijk te zien, dat hij noch de moeite doet om te remmen, noch de moeite doet om naar links uit te wijken. Volgende schorsing voor een dergelijke actie is 6 organisaties. Een derde keer is een definitieve schorsing (zie reglement).
5 opmerkingen2 keer gedeeld

Camso speedway

Terug naar Mrt (2018)