Pewi Speedway News
Op deze website kunt u veel informatie vinden over Autospeedway in de Europa. Lees verder...
 
Wat is Autospeedway
Auto speedway in een woord. Hier een korte uitleg van deze autosport. Lees verder...
 
Wie is PeWi
Pewi is een fanatieke vrienden-groep die dezelfde hobby hebben: Autospeedway. Lees verder...
 
Wat is Banger Racen
Banger racing is een full contact tak van autosport. Lees verder...
 
Ruisbroek 5 years gone, but not forgotten.
Oktober 2006. Precies 5 jaar geleden de laatste wedstrijd op Ruisbroek. Lees verder...
 
Van Oval98 tot Pewi.nl
Augustus 2007. Een goed moment om eens terug te kijken hoe het allemaal ontstaan is. Lees verder...
 
Pewi logo's in eps
Download hier de Pewi logo's in eps. Lees verder...
 
BVSR

Wie is BVSR
Nieuws
Sponsoren
Contact
Standen en puntenlijst
Het BVSR stockcar F1 technisch reglement 2010

 

 


Wie is de BVSR?


De Belangen Vereniging Stockcar Rijders is een vereniging die de belangen van de stockcar F1 rijders in Nederland, Belgie en Duitsland behartigen. Het bestuur van de BVSR bestaat uit 9 bestuursleden die gezamenlijk de stockcar F1 rijders vertegenwoordigen. Tijdens de eindejaarsvergadering kunnen de leden van de BVSR democratisch stemmen over reglementswijzigingen.

De technische regels zijn vastgelegd in een BVSR technisch reglement. Het jaar 2010 is een overgangsjaar. Het nieuwe technisch reglement wordt  in 2011 definitief doorgevoerd.

 

Samenwerkingsverbanden


De BVSR heeft een samenwerkingsverband met de volgende promotors in Nederland: ASE Emmen, EZHACO, FAC, NAC, MAB Texel, NOV Lelystad en Raceway Venray. Ook is er een goede samenwerking met de Engelse rijdersvereniging BSCDA en de BRISCA.

Doelstelling en taken BVSR
In eerste instantie hebben we de basis gelegd voor de toekomst. We hebben een nieuwe technisch stockcar F1 reglement gemaakt met een werkgroep van rijders, keurmeesters, monteurs en andere belanghebbenden in de stockcar F1 klasse. Daabij rekening houdend met de volgende aspecten:
    A.Veiligheid;
    B.Bescherming van "soort autosport";
    C.Gelijkheid voor iedereen (gelijke kansen, betaalbaarheid, enz.);
    D.Rekening houden met het materiaal en het reglement dat tot nu toe aanwezig is;
    E.Controleerbaarheid van de regels.

Nu is het onze taak om dit verder uit te dragen naar alle rijders en keurmeesters van de diverse banen in Nederland. Het is belangrijk dat de regels in het reglement worden nageleefd daar proberen wij de promotors zoveel mogelijk te ondersteunen.

Verder proberen wij als spreekbuis op te treden naar de promotors. Rijders hebben vaak vragen en/of opmerkingen, wij proberen ze dan te bundelen en indien nodig bespreekbaar te maken met de promotor of andere partijen. Wij willen voorkomen dat iedere rijder individueel in discussie gaat met de promotor.

 

Wie zijn de BVSR bestuursleden (+ foto's van Tonny Wissing toevoegen)


Henri Wittebol - Voorzitter
Gerrit Zwerver - Vice Voorzitter
Appie Maris - Penningmeester
Hilko Lijfering - Bestuurslid
Jack Vrenken - Bestuurslid
Arie Alberts - Bestuurslid
John de Kock - Bestuurslid
Johan Catsburg - Bestuurslid
Mariëlle Jans - Secretaresse
Contactpersonen land- en sintel wedstrijden: Hilko Lijfering via email hilkolijfering@planet.nl / gsm 06 53210150

of Appie Maris via email info@marisraceparts.nl /gsm 06 21245107 (na 18:00 uur).
Contactpersoon asfalt wedstrijden: Henri Wittebol via email h.wittebol@home.nl / gsm 06 23738212 (na 18:00 uur).

 

Nieuws


Datum algemene ledenvergadering 2010
Op 19 november is de algemene ledenvergadering gepland voor alle leden van de BVSR. Agendapunten moeten uiterlijk 1 oktober 2010 schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur van de BVSR.

 

Email adressen gezocht.


Onlangs is een email gestuurd naar alle rijders waarvan een email adres bekend was bij ons met de de laatste informatie omtrent de BVSR en het nieuwe technisch stockcar F1 reglement. Als rijders geen email hebben ontvangen kunnen ze een email sturen naar het secretariaat van de BVSR via BVSR@pewispeedway.eu . Daarna wordt het reglement zsm via email naar je toegestuurd.

 

Standen en puntenlijst


Stand WK kwalificatie Engeland 2010
Stand World Cup 2010

 

Het BVSR technisch reglement
Klik hier voor het reglement

 

Contact
Stuur een email naar het volgende e-mailadres:

 

Lid worden
Klik op bijgevoegd aanmeldingsformulier. Voor 25 euro per jaar ontvangt U een BVSR stockcar F1 reglementsboek + 1 paspoort (per auto). Een extra paspoort of reglementsboek is voor 5 euro verkrijgbaar.

 

Diversen
Nummering door Arjan Ligthart
….
….


Terug naar boven